Barne- og familieminister Laila Dåvøy fordelte i dag i underkant av 200 millioner kroner til landets kommuner. Dette er første tildeling av skjønnsmidler til barnehagedrift i 2004. Bærum kommune fikk mest av barnehagepotten med 12,9 millioner., mens Oslo fikk 12,6 millioner

270 kommuner fikk til sammen 188 millioner, skriver departementet på sine nettsider. Denne første fordelingen er ifølge Barne- og familiedepartementet (BFD) gjort etter en beregning av hva kommunene trenger i økte offentlige midler.

Dette for å bidra til å gi alle barnehager forsvarlige økonomiske rammevilkår etter innføring av maksimalprisen fra 1. mai 2004.

Det store finansieringsløftet kom imidlertid allerede i august i fjor da driftstilskuddet ble økt med 33 prosent til plasser i private barnehager og 19 prosent for plasser i offentlige barnehager. Dette utgjør 1,8 milliarder kroner på årsbasis.

– Under maksimalprisen
– Jeg forventer at foreldre skal ha en foreldrebetaling innenfor maksimalprisen etter 1. mai. Med skjønnsmidler og videreføring av de midlene kommunene allerede bruker på barnehager vil kommunene være i stand til dette, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy. 

Likeverdig behandling Kommunene har fått et ansvar for at godkjente private barnehager behandles likeverdig med de offentlige barnehagene når det gjelder offentlige tilskudd.

Likeverdig behandling
Det er kommunenes ansvar å vurdere situasjonen i hver enkelt barnehage, og fastsette et tilstrekkelig kommunalt tilskudd fra mai måned i tråd med forskriften om likeverdig behandling.

– Maksimalprisen gjelder også i private barnehager. Foreldre med barn i private barnehager skal ikke komme dårligere ut enn foreldre som har plass til barna i offentlige barnehager, sier Dåvøy.

To tildelinger
På statsbudsjettet for 2004 er det satt av i alt 485 millioner kroner til en skjønnspott. Potten fordeles i to omganger. De resterende midler fordeles i oktober, og vil i hovedsak være knyttet til finansiering av nye plasser som tas i bruk i 2004.

En nærmere beskrivelse av andre tildeling blir gitt i Revidert nasjonalbudsjett som legges fram i mai.

Departementet gjør oppmerksom på at tabellen som nå foreligger ikke omfatter de 20 kommunene som i perioden 2000 – 2003 deltok i forsøket med rammefinansiering. Tilsvarende tall for disse kommunene vil foreligge mandag 19. april.

30 største tildelingene:

 1. Bærum
  12.877.308
 2. Oslo
  12.630.010
 3. Trondheim
  7.807.807
 4. Bergen
  7.023.244
 5. Asker
  4.571.385
 6. Tromsø
  4.549.866
 7. Fjell
  4.081.707
 8. Bodø
  4.042.963
 9. Ullensaker
  3.841.668
 10. Skedsmo
  3.169.647
 11. Elverum
  2.939.075
 12. Ålesund
  2.915.337
 13. Vestby
  2.854.379
 14. Drammen
  2.364.041
 15. Horten
  2.327.858
 16. Nittedal
  2.288.050
 17. Kristiansand
  2.263.962
 18. Skjervøy
  2.163.850
 19. Porsanger
  1.996.479
 20. Ringerike
  1.929.127
 21. Moss
  1.754.372
 22. Nedre Eiker
  1.747.995
 23. Sandnes
  1.732.886
 24. Stjørdal
  1.671.564
 25. Malvik
  1.639.932
 26. Melhus
  1.447.484
 27. Sula
  1.439.555
 28. Skien
  1.366.983
 29. Farsund
  1.268.358
 30. Arendal
  1.226.357

Kilde: Barne- og familiedepartementet