Antall keisersnitt øker. Det er særlig kvinner over 35 år som forløses med keisersnitt. Kvinner i 20 til 35 års alderen er sjelden innom operasjonsstuen for å føde barn, skriver Folkehelseinstituttet.

I 2002 ble 8901 barn født med keisersnitt. Dette er det høyeste tallet som er registrert i Norge hittil. I 2002 ble det født 56 477 barn.

Av disse kom 8901 til verden ved hjelp av keisersnitt, noe som er 15,8 prosent av alle fødsler her i landet. Til sammenligning ble det i 1992 født 7571 keisersnittbarn, noe som utgjorde 12,4 prosent av fødslene det året. 

Eldre kvinner
Det viser den nyeste statistikken fra Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinsituttet. Ifølge Folkehelseinstituttet er det særlig kvinner over 35 år som forløses med keisersnitt. De eldste mødrene føder nesten hvert femte barn på denne måten.

Blant fødende i aldersgruppen 20 til 35 år er det knapt hver sjuende kvinne som må på operasjonsstua for å sette barnet sitt til verden. Blant de yngste mødrene er det færre enn en av ti som føder med keisersnitt.

Yngre kvinner
Andelen barn som ble født med keisersnitt, økte sterkt i 1970- og 1980-årene. I 1990-årene var andelen stabil, før den nå øker igjen.

I 2001 og 2002 er andelen som ble født med keisersnitt om lag to prosentpoeng høyere enn de foregående tre årene. Økningen i andelen keisersnitt har skjedd for alle tre aldersklasser mødre, bortsett fra de yngste, skriver fhi.no. 

Kilde: Folkehelseinstituttet