Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) advarer mot økende skogbrannfare. Brannvesenet har allerede rykket ut til flere skog- eller lyngbranner, særlig i sørlige og vestre strøk av landet.

Selv om det i deler av landet fortsatt er vinterlige forhold, er det fra 15. april til 15. september et generelt forbud mot å gjøre opp ild i skog og mark.

– Om våren trengs ingen lang tørkeperiode før det oppstår fare for skogbrann. Skogbunnen og vegetasjonen tørker raskere der det fortsatt er tele i bakken. Nedbør er derfor ingen garanti mot at branner ikke kan oppstå i skog og utmark, sier senioringeniør Even Skredsvig i DSB.

Farlig bålbrenning
Det er uforsiktig omgang med bar ild, slik som bålbrenning, grilling mv., er den største årsaken til skogbrann. Antall skogbranner varierer fra år til år.

I fjor rykket brannvesenet ut til 158 skogbranner hvor 7501 dekar skog, hvorav 361 dekar produktiv skog, ble svidd av. Ikke siden1997 har et så stort areal gått med ved skogbranner.

Base på Torp
Bare ved to skogbranner i Hordaland i april i fjor gikk 6000 dekar tapt. Statens skogbrannhelikopter har også i år base på Torp flyplass ved Sandefjord og er utrykningsklart fra i dag 15.april.

Helikopteret skal ikke brukes som primærinnsats, men ved store eller vanskelige branner kan brannvesenet be om assistanse fra helikopteret. Henvendelsen gjøres via Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS) på Sola, skriver DSB på sine nettsider.

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap