Statsrådene Valgerd Svarstad Haugland (KrF) og Erna Solberg (H) har i et felles rundskriv bedt alle landets kommuner sørge for tilfredsstillende drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder, skriver Kommunal Rapport.

Brevet til kommunene og til biskopene, fylkesmennene og de kirkelige organer, er sendt ut på oppfordring fra Kirkerådet, som har fulgt opp et vedtak på Kirkemøtet 2003.

Bakgrunnen for Kirkemøtets vedtak er ifølge Kommunal Rapport at flere menigheter i landet meldte ifra om en vanskelig

Det gjorde det nødvendig å gjennomføre innsparingstiltak. Blant tiltakene var stengning av kirker, reduksjon av den kirkelige bemanningen og redusert vedlikehold av kirkene.

Kommunenes ansvar
Valgerd Svarstad Haugland og Erna Solberg skriver at oppfordringen fra Kirkemøtet aktualiserer spørsmålet om hvordan det økonomiske forholdet mellom kommunene og kirken er å forstå.

For å klargjøre dette siterer de to statsrådene fra et tidligere felles rundskriv, som ble sendt ut i 1999.

Kilde: Kommunal Rapport