– Potensialet for ny energiproduksjon ved utbygging av vindkraft i Norge er enormt. De nye planlagte prosjektene vil gi ny energi tilsvarende produksjonen fra 3 gasskraftverk.

Det opplyste Enovas direktør Eli Arnstad på en vindkraftkonferanse om bord på Hurtigruta i går. Ifølge Arnstad er det i Midt-Norge og i Troms og Finnmarks-regionen at interessen for utbygging er størst.

– Potensialet for en større vindkraftutbygging er stort i Troms og Finnmark, påpekte Arnstad, men la til at det ligger en rekke barrierer i veien før vindkraftpotensialet i regionen kan utnyttes.

Lønnsomt
Enova tok i går et initiativ overfor Olje- og energidepartementet for at sentrale myndighetsaktører kan diskutere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten for vindkraftutbygging i Norge generelt og Nord-Troms og Finnmark spesielt.

– En god koordinering mellom myndighetene vil forhåpentligvis føre til raskere utbygging av produksjonen, sa Eli Arnstad.

Nye vindkraftverk
Flere aktører planlegger nye vindkraftverk, og i Nord-Norge finnes et potensial på 8 TWh i prosjekter som er under planlegging, en energimengde tilsvarende halvannet gasskraftverk.

– Det er stor interesse for å investere i en framtidsrettet energi som vind, sa Arnstad.

Men hun legger til at vindaktørene har signalisert at de trenger stabile og forutsigbare rammer fra myndighetenes side for å beslutte investeringene.

– For å sikre investeringer i forkant av et grønt sertifikatmarked vil det derfor komme en overgangsordning før sommeren, sier Arnstad.

Kilde: Enova