(Nett Kvinner & familie) Norske husholdninger er snart på gjeldstoppen i hele Europa. Ikke siden andre halvdel av 1980-tallet, har nordmenn lånt like mye i forhold til inntekt. Førstkommende mandag innkaller Kredittilsynets direktør, Bjørn Skogstad Aamo, til ekstraordinær pressekonferanse om nordmenns gjeld.

Gjennomsnittshusholdningen har en gjeld som nå er halvannen gang vår disponible inntekt, skriver Dagsavisen.

Dersom lånefesten fortsetter som nå, vil vi ifølge Dagsavisen i løpet av noen få måneder passere toppnivået fra vinteren 1988.

Lånegjelden var for 5 år siden på 155 prosent av husholdningens disponible inntekt. Prognosene viser at gjeldsbelastningen bare vil øke i årene som kommer.

Europamestere i 2006
I 2006 vil gjelden utgjøre 180 prosent av inntekten til Ola og Kari Nordmann. Det vil plassere Norge på toppen av gjeldslista over land med høy gjeldsbelastning i Europa, skriver Dagsavisen. 

Ifølge Dagsvisen er det bare danskene som låner mer penger mer enn oss. Kredittilsynet er bekymret for låneveksten til norske husholdninger.

Førstkommende mandag legger direktør Bjørn Skogstad Aamo frem en spesialrapport om virkningene av fremtidige rentevirker. Det melder Dagens Næringsliv.

Kredittilsynet er bekymret
Skogstad Aamo er så bekymret for den enorme gjelden til norske husholdninger, at han legger frem rapporten om virkningene av fremtidige renteøkninger tidligere enn i fjor.

Spesialrapporten presenteres vanligvis på sommeren, men Kredittilsynet vil legge frem undersøkelsen allerede førstkommende mandag 1. mars, trolig på grunn av den spesielle situasjonen med historisk lav rente og på grunn av høy belåningsgrad hos boligeierne, skriver Dagens Næringsliv.

Kilde: Dagsavisen og Dagens Næringsliv