Det er stor variasjon mellom kraftleverandørenes vilkår for når strømregningene skal betales. Konkurransetilsynet har etter påtrykk fra Forbrukerombudet bedt om bedre informasjon til forbrukerne.

Mange leverandører krever at kundene skal betale først etter at strømmen er brukt, mens andre krever forskuddsbetaling. Forbrukerombudet har, etter liberaliseringen av kraftmarkedet, vært svært opptatt av at kraftleverandørene skal gi korrekt og tilstrekkelig informasjon i markedsføringen av strømavtalene sine, skriver Forbrukerombudet. 

Ombudet har derfor påpekt overfor leverandørene at det, i tillegg til å gi korrekt informasjon om pris og øvrige vilkår, også er viktig å informere forbrukerne på en klar og forståelig måte om hvilke betalingsvilkår leverandøren opererer med.

Forskuddsbetaling
Spørsmålet om forskuddsbetaling av strøm burde forbys ble satt på den politiske agendaen etter konkursene i kraftbransjen før jul i fjor.

Da endte flere tusen forbrukere opp med å tape innbetalte forskudd til leverandører som gikk konkurs.

Olje- og Energidepartementet har derfor bedt NVE vurdere hvorvidt det skal gis pålegg om at kraftleverandørene skal fakturere etterskuddsvis sammen med nettselskapene. Se Stortingsmelding 18 for 2003-2004.

Betalingsvilkår
Inntil en endring av regelverket eventuelt blir en realitet, anser Forbrukerombudet det som et viktig skritt at Konkurransetilsynet, i tråd med Ombudets og EBLs anbefalinger, nå ber leverandørene om å gi klarere informasjon om betalingsvilkårene.

Ifølge Forbrukerombudet ber Konkurransetilsynet nå leverandører som krever et årlig fastbeløp, om at de informerer kundene dersom de ikke betaler tilbake en forholdsmessig del av fastbeløpet hvis forbrukeren skifter leverandører før det har gått ett år.

For mer informasjon, se melding på Konkurransetilsynets hjemmesider.

Kilde: Forbrukerombudet