(Nett Kvinner & familie) 15.- 18. mars i år arrangeres det en stor internasjonal konferanse i Oslo om bruk av antibiotika i husdyrproduksjon og i akvakultur. Matproduksjon og strategier for å kontrollere antibiotikaresistens er tema når Norsk zoonosesenter inviterer til møtet på Adamstuen.

Matproduksjon , antibiotikabruk og resistensproblematikk i veterinærmedisinen tas opp til diskusjon på møtet med de tre internasjonale organisasjonene WHO (Verdens helseorganisasjon), FAO (Verdens matvareorganisasjon) og OIE (Verdens dyrehelseorganisasjon).

-Forebygging og bekjempelse av antibiotikaresistens er et viktig satsingsområde for å sikre trygge næringsmidler til verdens befolkning, sier direktør Roar Gudding ved Veterinærinstituttet.

Det internasjonale møtet som arrangeres 15.-18. mars, blir derfor er en viktig arena for å drøfte globale risikohåndteringsstrategier, mener Gudding.

I Norge legges det stor vekt på å forebygge infeksjonssykdommer hos dyr og fisk. Forbruket av antibiotika er derfor generelt lavt både i tradisjonell husdyrproduksjon og i akvakultur.

Forebyggende tiltak
Effektive forebyggende tiltak og restriktiv holdning til bruk av antibiotika har bidratt til den relativt lave forekomsten av antibiotikaresistens i norsk matproduksjon.

Veterinærinstituttet, gjennom Norsk zoonosesenter, har engasjert seg aktivt i arbeidet med å forebygge og bekjempe antibiotikaresistens både nasjonalt og internasjonalt.

Det er gledelig at et internasjonalt møte om antibiotikaresistens innen veterinærmedisinen holdes i Oslo, sier Gudding.

Norges restriktive antibiotikapolitikk, og gode overvåking av antibiotikabruk og resistens hos dyr gjennom programmet NORM-VET blir lagt merke til internasjonalt, og tjener som et godt eksempel for dette møtet, sier leder for Zoonosesenteret, Hilde Kruse, som også er en av de inviterte møtedeltagerne.

Fakta om møtet
Norsk zoonosesenter er vertskap for møtet som de tre internasjonale organisasjonene WHO (Verdens helseorganisasjon), FAO (Verdens matvareorganisasjon) og OIE (Verdens dyrehelseorganisasjon) arrangerer i fellesskap.

Møtet, som avholdes på Adamstuen i Oslo 15. til 18. mars, er andre del av en to-trinns prosess som har til hensikt å gi råd til Codex Alimentarius (internasjonalt standardiseringsorgan for næringsmidler) og medlemslandene når det gjelder antibiotikabruk og resistensproblematikk i veterinærmedisinen.

Kilde: Veterinærinstituttet