Bygdekvinnelaget og Nyttevekstforeningen mottar i år for første gang midler fra Landbruksdepartementet. Landbruksdepartementet har nå fordelt støtten for 2004 til organisasjoner/tidsskrift som arbeider innenfor departementets fagområde.

Totalt er kr. 13 600 000 fordelt på 16 organisasjoner og tidsskrifter. Tilskudd til organisasjoner og tidsskrift 2004:

 • Norges bygdekvinnelag 100 000
 • Norske 4H 5 000 000
 • OIKOS – Økologisk landslag 2 755 000
 • Biologisk dynamisk forening 175 000
 • Norsk bioenergiforening 100 000
 • Det Kgl. Selskap for Norges Vel 2 800 000
 • Det norske hageselskap 900 000
 • Dyrebeskyttelsen Norge 100 000
 • Dyrevernalliansen 100 000
 • Landbrukstidsskriftet Norden 50 000
 • Jenter i Skogbruket 150 000
 • Treets Venner 20 000
 • Stiftelsen Det norske arboret 300 000
 • Det norske Skogselskap 900 000
 • Natur og Ungdom 100 000
 • Nyttevekstforeningen 50 000

    SUM 13 600 000

Kilde: Landbruksdepartementet