K&F og andre organisasjoner samarbeider med Cultura bank.  Dersom vi oppretter en konto der, gir banken et årlig bidrag på 1,5% av innestående til organisasjonen.   K&F har øremerket disse pengene til et tidligere utenlands-prosjekt, de glemte kvinnene på Sri Lanka, som ikke mottar støtte fra Norad/Fokus lenger.

Se informasjon fra årets tildelingsmøte .

Vil du være med, kontakt banken og registrer deg med en K&F “SriLanka-konto”