«APs nye leder, Jonas Gahr Støre ser verdien av å tenke nytt i eget parti. Han ser at ved å satse på barn når de er små – da satser han på fremtiden», jubler Elisabeth Rusdal som er forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F).

Derimot er hun rystet over kvinnene i Støres parti. Når de hevder at det er gammeldags og lite fremtidsrettet dersom mødre velger å være hjemme et år lenger med egne barn, da uttaler de seg skremmende barnefiendtlig. Deres uttalelser i debatten rundt kontantstøtten gir inntrykk av at mødre ikke er bra for barn. Med slike uttalelser gir de inntrykk av at mødre i særdeleshet er skadelig for barn. Et gufs fra fortiden.

AP-kvinnene burde heller se på løsninger som motiverer fedre til å velge kontantstøtte. Det vil være fremtidsrettet politikk som også er til barns beste.

La oss slå det fast en gang for alle – foreldre er bra for barn.

«Tenk om det ble slik at stadig flere fedre valgte kontantstøtte for en periode. AP har vist vei i foreldrepermisjonen og gitt fedre egen andel av foreldrepermisjonen.  Kanskje kunne de gå foran igjen og bidra til at flere fedre valgte kontantstøtte.

Slik kvinnene i partiet nå diskuterer bidrar de til å undergrave mødres tro på at de er bra for barn. Slik AP-kvinnene argumenterer gjør de kvinner om til fødemaskiner. Er det likestilling? Har det noe med likeverd å gjøre?

 Mødre, på samme måte som fedre duger som oppdragere. Fremtiden er å gi foreldre valgfrihet for egne barns hverdag. Så håper vi Støres uttalelser blir mer enn starten på politisk valgflesk»

 

Pressemelding fra forbundsleder 23.09.14.