Mange viktige saker vil bli debattert de neste dagene.

Mange av K&Fs medlemslag stiller nå til Landsmøte i forbundet, der vi bl.a. skal debattere hvilke saker vi skal prioritere i neste periode, hvordan vi best kan organisere oss for å møte framtiden, og andre aktuelle saker.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland deltar på åpningen i ettermiddag.