Aktuelt


Jenter må få utdanning

Kvinners rettigheter i Tusenårsmålene er sentrale i FNs kvinnekommisjon.
Les mer


Frivillighet koster også penger


Les mer


NRK-debatt, forbundsleders innlegg


Les mer


Stortingsmelding om folkehelse


Les mer


Sammen framover – mer enn meg og mitt


Les mer


Kvinner har hatt stemmerett i 100 år


Les mer


Barn blir fortsatt utsatt for overgrep i væpnete konflikter


Les mer


Nordiske kvinner yter viktige bidrag i utviklingen av gode samfunn gjennom sitt frivillige, ulønnede arbeid – dette må verdsettes


Les mer


Nordisk ministerråd må sikre bedre rammevilkår for de nordiske kvinneorganisasjonene


Les mer


Studieforbundet næring og samfunn


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80