Aktuelt


NRK-debatt, forbundsleders innlegg


Les mer


Stortingsmelding om folkehelse


Les mer


Sammen framover – mer enn meg og mitt


Les mer


Kvinner har hatt stemmerett i 100 år


Les mer


Barn blir fortsatt utsatt for overgrep i væpnete konflikter


Les mer


Nordiske kvinner yter viktige bidrag i utviklingen av gode samfunn gjennom sitt frivillige, ulønnede arbeid – dette må verdsettes


Les mer


Nordisk ministerråd må sikre bedre rammevilkår for de nordiske kvinneorganisasjonene


Les mer


Studieforbundet næring og samfunn


Les mer


Fredsprisutdelingen 10. desember


Les mer


Resolusjoner fra FOKUS


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80