Det finnes ikke hjelp til foreldre i akutte situasjoner. Saken er aktualisert etter at en trebarnsmor ikke fikk hjelp etter beinbrudd.

Husmorvikaren var en institusjon i seg selv, men forsvant i de fleste kommuner for mange år siden.

K&F har stått på for gjeninnføring av husmorvikaren.  Forbundsleder er intervjuet i TV2, og reagerer voldsomt på trebarnsmorens skjebne. Hun har også deltatt i debatt i Dagsnytt 18,  09..09. (lytt på innlegget på tidslinjen ca. 40.00-48.00)

Media har tatt opp saken om trebarnsmoren som skal skifte bleier på alle barna, med brukket fot!

Oppland krets av K&F undersøkte i 2011 hvordan husmorvikarordningen var i alle kommuner i fylket.  17 av 26 svarte, ingen av dem hadde slikt tilbud.

Også politiske parti har tatt opp saken:  Nord-Trøndelag SV arbeider for å få gjeninnført ordningen på nasjonalt plan, ref. nrk.no.  Andre parti har tatt det opp før.