Innføring av skolemåltid, sikring av lokale fødestuer samt tilskudd til åpne barnehager er blant våre forventninger.

«Vi har store forventninger til regjeringens statsbudsjett for 2015. Vi håper på innføring av skolemåltid som et forebyggende helsetiltak. Videre håper vi på bevaring av de lokale fødestuene samt at det innføres statlig tilskudd til drift av åpne barnehager i kommunene. Dette siste kan være et viktig integreringstiltak. Selvsagt klare signaler om at kontantstøtten skal opprettholdes,» sier forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

Våre forventninger er følgende:

• Tiltak for å sikre lokale fødestuer

• Styrking av jordmortjenesten i kommunene

• Økt fokus på utdanning av flere jordmødre og helsesøstre

• Utvidelse av skolehelsetjenesten i alle kommuner. Vil trolig bety økt rammetilskudd til kommunene

• Statlig tilskudd til åpne barnehager. Dette er et viktig integreringstiltak.

• Innføring av skolemåltid

• Bevaring av kontantstøtten.

• Opprettelse av etterverns sentre for de som har behov for dette etter akuttopphold ved et krisesenter. 

” Dette er forslag vi har spilt inn og som vi nå håper er med når budsjettkonferansen starter», avslutter forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund. For ytterligere kommentarer kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobiltelefon: 913 28 164