Jubileet strakk seg over tre dager og fredag var det faglig dag med over 200 deltakere. Programmet hadde stor spennvidde med mange interessante foredragsholdere.

Jubileumsmiddagen lørdag kveld i Speilsalen ble en verdig og flott markering av 100-års jubilanten med 314 gjester til bords. 

Toget klart til avmarsj til web.jpgForbundets beskytter, Prinsesse Astrid, Fru Ferner var tilsted og Marie Michelets slektning Else Michelet kåserte.

Mer informasjon om jubileet kan leses i neste nummer av medlemsbladet.