Norges Kvinne- og familieforbund oppfordrer alle familier til å markere FNs internasjonale familiedag 15.mai.

Gjør dette ved å ta tiden tilbake, bryte tidsklemma og nyt et måltid sammen.

Legg bort mobiltelefonen, nyt måltidet og snakk sammen!

Oppfordringen er ganske enkelt at familien i løpet av 15.mai samles og har et måltid sammen. Under måltidet legges mobiltelefoner og annet vekk. Tiden brukes til å samvær og snakke sammen. Familien kan gjerne invitere andre familiemedlemmer til å være med. Kanskje kan familien sammen forberede måltidet.

Vi lever i en hektisk hverdag – vi fyker rundt fra møter, aktiviteter og jobber i raskt tempo. Vi surfer på internett, chatter og bruker ulike sosiale medier. Tidsklemma som var et begrep, men som en periode har vært sagt ikke eksisterer, er på full fart tilbake som begrep og realitet. Da kan det være på tide å stoppe opp litt og ta tiden litt tilbake. Vi synes dette blir fint å gjøre nettopp når dagen faller samen med pinsen. Da har alle en reell mulighet.

Familien er den minste og grunnleggende enheten i et demokrati. For enkeltmennesket er familien som hovedregel den viktigste arena for kjærlighet, trygghet, tilhørighet, omsorg og personlig og sosial utvikling. Familien er viktig for den enkelte.

«Familiepolitikken må ta høyde for at familier er ulike med ulike behov. Det må gis tid og rom for valgfrihet. Det må legges til rette for å ha tid sammen i en travel hverdag vekslende mellom arbeid, skole og aktiviteter. Familien trenger tid til å gi omsorg til hverandre. Vi venter fortsatt i spenning på mer klare signaler fra vår egen regjering om morgendagens familiepolitikk. La oss håpe at familieminister Solveig Horne kommer med noe den 15.mai,» sier forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

Fakta om FNs internasjonale familiedag

15.mai markeres FNs internasjonale familiedag for 19.gang. Dagen ble vedtatt av FN i 1997 som en direkte oppfølging av FNs internasjonale familieår i 1994. Sentralt i dette arbeidet med å få en egen FN-dag for familien var Norges Kvinne- og familieforbund. Dagen markeres verden over og FN vedtar hvert år et eget tema for dagen. Temaet ledsages av et budskap fra FNs generalsekretær.

For ytterligere kommentarer eller informasjon kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164

Oppfordringen er ganske enkelt at familien i løpet av 15.mai samles og har et måltid sammen. Under måltidet legges mobiltelefoner og annet vekk. Tiden brukes til å samvær og snakke sammen. Familien kan gjerne invitere andre familiemedlemmer til å være med. Kanskje kan familien sammen forberede måltidet.

Vi lever i en hektisk hverdag – vi fyker rundt fra møter, aktiviteter og jobber i raskt tempo. Vi surfer på internett, chatter og bruker ulike sosiale medier. Tidsklemma som var et begrep, men som en periode har vært sagt ikke eksisterer, er på full fart tilbake som begrep og realitet. Da kan det være på tide å stoppe opp litt og ta tiden litt tilbake. Vi synes dette blir fint å gjøre nettopp når dagen faller samen med pinsen. Da har alle en reell mulighet.

Familien er den minste og grunnleggende enheten i et demokrati. For enkeltmennesket er familien som hovedregel den viktigste arena for kjærlighet, trygghet, tilhørighet, omsorg og personlig og sosial utvikling. Familien er viktig for den enkelte.

«Familiepolitikken må ta høyde for at familier er ulike med ulike behov. Det må gis tid og rom for valgfrihet. Det må legges til rette for å ha tid sammen i en travel hverdag vekslende mellom arbeid, skole og aktiviteter. Familien trenger tid til å gi omsorg til hverandre. Vi venter fortsatt i spenning på mer klare signaler fra vår egen regjering om morgendagens familiepolitikk. La oss håpe at familieminister Solveig Horne kommer med noe den 15.mai,» sier forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

Fakta om FNs internasjonale familiedag

15.mai markeres FNs internasjonale familiedag for 19.gang. Dagen ble vedtatt av FN i 1997 som en direkte oppfølging av FNs internasjonale familieår i 1994. Sentralt i dette arbeidet med å få en egen FN-dag for familien var Norges Kvinne- og familieforbund. Dagen markeres verden over og FN vedtar hvert år et eget tema for dagen. Temaet ledsages av et budskap fra FNs generalsekretær.

For ytterligere kommentarer eller informasjon kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164