2000 pasienter dør hvert år på grunn av feilbehandling ved norske sykehus. 15.000 får varige skader. Det koster staten rundt 2 milliarder kroner ekstra i året.

Av Wenche Solberg-Hansen

Det går frem av en rapport som ble overlevert helseminister Dagfinn Høybråten i dag.

Beregningen er gjort av et utvalg ledet av professor Peter F. Hjort. Han har utarbeidet rapporten på vegne for Helsedepartemenet.

Det er internasjonale studier og tall som tyder på at feilbehandling i norske sykehus koster staten ca. 2 milliarder kroner i året.

Feil på systemene
-Den største årsaken til feibehandling ved norske sykehus er manglende prosedyrer, rutiner og feil på systemene. Ikke enkeltpersoners feil, sier professor i medisin, Peter F. Hjort til NRK.

Hjort mener at strengere sikkerhetsrutiner kunne ha spart mange menneskeliv og ført til en halvering av utgiftene.

15.000 blir skadet
Tall på uhell og uheldige hendelser ved norske sykehus fører til at så mange som 15.000 personer få varige skader per år på grunn av uheldige hendelser i norske sjukehus.

Slike skader og uhell kan føre til syv ekstra liggedøgn per pasient i gjennomsnitt. På nasjonalt nivå kan dette dreie seg om 490.000 ekstra liggedøgn i året. Flere sykehus i landet kartlegger nå årsakene til de mange pasientskadene

Endre kulturen
-Helsetjenesten har mye å lære av dette. Vi må bygge en kultur for sikkerhet og kvalitet i tjenestene, der en fokuserer på årsaker og forebygging og ikke på å finne syndebukker, skriver professor Peter F. Hjort i rapporten.

Helseminister Dagfinn Høybråten sier han vil sette ned et nøytralt og uavhngig rapporteringssystem for det han kaller uheldige helndelser ved norske sykehus.

Høybråten tror et slikt rapporteringssystem er en fin måte å samle opplysninger om hvordan helsetjenesten kan bli bedre, skriver NRK.

Kilde: Sosial- og helsedirektoratet

Kilde: NRK