-Ari Behn er et forbilde for norske menn. Han er en tidsriktig far og viser veien til fremtidens farsrolle. Hjemme hos prinsesse Märta Louise og Ari Behn er det full likestilling. Ari tar ansvar hjemme og ute på lik linje med kvinner. Takket være holdningene til Märthas mann er det snart legitimt å være hjemmearbeidene, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund.

Av Wenche Solberg-Hansen

Hodneland synes Ari Behns utspill i VG i dag, hvor han oppfordrer menn til å ta mer ansvar og hjem, er årets nyttårsgave til kvinner.

-Ja, det mener vi. Ari er en god rollemodell for fremtidens familiefar. Prinsesse Märthas Louises mann er en fin trendsetter når han oppfordrer menn til å bistå på like fot med kvinner, hevder Hodneland.

Gode rollemodeller
Forbundslederen i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) mener Ari Behn og AP-kameraten Trond Giske representerer en generasjon som tenker helt annerledes enn mange av dagens unge og eldre menn.

-For Ari Behn og hans store kameratflokk er det helt naturlig å skifte bleier, trille rundt med barnevogner, lage mat, vaske hus, leke med ungene, ta ut pappapermisjoner og være en god rollemodell a. Snart er det legitimt å være hjemmearbeidende, sier Bjarnhild Hodneland.

Tradisjonelle
Hun mener familieundersøkelsen som ble formidlet i 2002 av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) i Bergen og som ble offentligjort i VG i dag, kunne sett annerledes ut dersom Ari Behns familieverdier var lagt til grunn.

-Resultatet av denne undersøkelsen viser at norske familierverdier er svært så tradisjonelle. Det er bemerkelsesverdig at over åtte av ti nordmenn mener at kvinner bør være hjemme og at kvinner med barn under skolepliktig alder ikke bør jobbe heltid, sier forbundslederen i K&F.

Familieundersøkelsen viser at 32,8 prosent av norske menn mener at mor bør være hjemme med barn under skolepliktig alder. Tallene for kvinner er 26,8 prosent.

Hele 50 prosent av mennene mellom 18 og 24 år mener at kvinner bør arbeide deltid mens barna er små. Over 50 prosent av menn mellom 65 og 79 år er enig i at barn under skolepliktig alder sannsynligvis vil lide under at mor er yrkesaktiv.

Femtitalls verdier
Tallene for menn mellom 25 og 34 år er 18 prosent og for kvinner i samme aldersgruppe 11,2 prosent. Familieundersøkelsen er ut utført i over 30 land i hele verden.

Det er Social Survey Programmes (ISSP) som har hentet inn dataene i utlandet. En tilsvarende undersøkelse ble gjort i 1988 og i 1994. I Norge ble undersøkelsen for første gang gjennomført i 1994, skriver VG. 

-Undersøkelsen er ikke basert på dagens norske familie- og kjønnsverdier, men fra amerikanske og sydeuropeiske holdninger fra 50-60-tallet. Men kanskje ikke folks forhold til likestilling er så mye annerledes i Norge enn i resten av verden.

Vår kritikk mot undersøkelsen er at det ikke er spurt om hvordan det er å ha far hjemme eller en av foreldrene? Vi tror de norske svarene vil vært mer positive. Kanskje åtte av ti nordmenn vil ha far hjemme i stedet for mor, sier Bjarnhild Hodneland.

Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Kilde:VG.no