Facebook


Krass kritikk av fødselsomsorgen i Sykehus-Norge

Norges Kvinne- og familieforbund mener forholdene i fødsels- og barselomsorgen i Norge er uverdige og får følge av Senterpartiets helsepolitiske talskvinne.


Les mer


Seminaret «Hvem skal vi stemme på?»

Forbundet hadde nestleder Wenche Rolstad og sentralstyremedlem Edel Mikkelsen tilstede på seminaret «Hvem skal vi stemme på» i regi av Pensjonistforbundet.


Les mer


Vil ha slutt på uverdige forhold!

Det mener Norges Kvinne- og familieforbund, som har satt i gang en kartlegging av fødetilbudet og svangerskapsomsorgen landet over. Tilbudet er ikke bra nok, sier forbundsleder Elisabeth Rusdal, som etterlyser politisk vilje og handling. Hør intervjuet her:


Les mer


Forbundets stand under Arendalsuka godt besøkt.

Forbundets stand godt besøkt. Også av en del sentrale politikere. Her er forbundsleder Elisabeth Rusdal i samtale med barne- og likestillingsminister Solveig Horne og stortingsrepresentant Arild Grande. Tema bl.a tilskudd til kvinneorganisasjoner og skolemat.


Les mer


Arendalsuka

Arendalsuka åpner nå straks. Allerede nå registrerer vi aktivitet på standen.


Les mer


Forbundsleder om kontantstøtten i Aftenposten

Kontantstøtten har positive effekter og det omtales sjelden, for ikke å si aldri.


Les mer


Håpløst med beredskapslager som gikk ut på dato for 10 år siden!

Via NRK Kveldsnytt i går ble vi imidlertid sjokkerte over at det store lageret av jodtabletter som befinner seg her i Oslo-området gikk ut på dato for 10-år siden. Selv om tablettene kan være brukbare, så er det vel med disse som med andre medisiner at virksomheten blir redusert.


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80