Facebook


Oppretthald kontantstøtta!

Dette er i dag sendt ut til media Oppretthald kontantstøtta! Norges Kvinne og familieforbund var veldig fornøgd med at regjeringsplattforma sa at vi skulle oppretthalde kontantstøtta, men det varte ikkje mange dagane før vi les at Frp vil endre på dette. Jobbkrav for kontantstøtte! Nok ein gang går Frp ut mot innvandrarkvinnene som vel å


Les mer


I Danmark ønsker de å utvide liggetiden etter fødsel.

Kanskje vår eiga regjering med helseminister Bent Høie burde lære av danskane? Ikkje for seint å snu


Les mer


Norsk Totalforsvarsforum

Ved nyttår skiftet Kvinners frivillige beredskap (KFB) navn til Norsk Totalforsvarsforum. Forbundet er en av medlemsorganisasjonene og har vært det siden starten.


Les mer


Minneord Ingunn Birkeland

Så kom beskjeden om at Ingunn Birkeland gikk bort 24.november, 83 år. Ingunn Birkelands engasjement i vårt forbund startet i 1975, og siden har hun stått på barrikadene for organisasjonen. Hun var forbundsleder i perioden 1985 til 1993. Før dette hadde hun verv på ulike nivåer i organisasjonen. Hun arbeidet særlig for å


Les mer


50 000 barn går glipp av økt barnetrygd

Og det er foreslått en økning i barnehagens makspris på kr 80,-


Les mer


1 av 3 kvinner utsettes for vold

Vi er medlemmer i Focus og sender en resolusjon til ACWW’s Verdens konferanse om vold i nærrelasjoner. En viktig sak.


Les mer


Skolemat

SKOLEMAT


Les mer


Kontantstøtte er nå gradert fra 1 august 2018.


Les mer


Jordmortjenesten

Kvinner i Norge har rett til en fullverdig omsorg der de står fritt til å velge mellom å følges opp av jordmor eller fastlege i svangerskapet og der de får hjemmebesøk av jordmor etter hjemreise fra fødeavdelingen. Får å lykkes med dette må jordmortjenesten prioriteres i høyere grad!


Les mer


Dette bør vi ha i beredskap hjemme

Som medlemmer i Kvinner Frivillige beredskap bør vi være forbered.


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80