Facebook


Behald kontantstøtta

Behald kontantstøtta Enda ein gang er det kontantstøtta som skal til livs. Dei som vel kontantstøtte har tatt eit val om at ein av foreldra skal vere heime fram til barnet er to år, eller har ikkje fått barnehageplass for at barnet er født for seint på året. I eit samfunn


Les mer


Nordens Kvinneforbund sitt jubileumshefte


Les mer


Norsk TotalforsvarsForums verdikonferanse 2019

Forbundsleiar, Wenche Rolstad, Kristin Hansen og Grethe Nordbæk er tilstades på NTF sin Verdikonferanse 2019


Les mer


FNs internasjonale familiedag 15.mai

FNs INTERNASJONALE FAMILIEDAG 15. MAI Familien og klimakampanje. Vi har alle eit ansvar for klimaet vårt, og bør alle verte meir beviste på vala vi tek. Det er store endringar i klimaet vårt som vi må prøve å snu medan det enda er tid. Vi ser tydlegare korleis menneska påverkar og endrar naturen på godt


Les mer


Stopp nedlegging av fødeavdelingar NO!

Kanskje på tide å lytte til dei kvinnene som ikkje rakk fram til fødeavdelinga før fødselen. Og fleire vil det bli dersom ein legg ned fleire fødeavdelinger no. Stopp nedlegginga av fødeavdelinger NO!


Les mer


Åpent møte om foreldrepermisjon i Jar kvinne- og familielag

FORELDREPERMISJON Åpent møte i Jar kvinne- og familielag. Forbundsleder i panelet sammen med Kristin Ørmer-Johnsen fra Høyre og leder i Stortingets familie- og kulturkomité, Maria Aasen Svendsrud fra Arbeiderpartiet og medlem av Stortingets justiskomité. Aktivt panel og en veldig engasjert sal.


Les mer


Vi gratulerer Ternes kvinne- og familielag!

Forbundet driver fortsatt en del barnehager. Vi gratulerer Ternes kvinne- og familielag.


Les mer


Helsedirektoratets anbefalinger om amming er basert på et mangelfullt kunnskapsgrunnlag.

❌I debatten om foreldrepermisjonen påstår enkelte at Helsedirektoratets anbefalinger om amming er basert på et mangelfullt kunnskapsgrunnlag. Dette tilbakevises av avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet og Anne Bærug, leder for nasjonal kompetansetjeneste for amming. Helsedirektoratets anbefalinger om amming baserer seg på en kritisk og systematisk oppsummering av forskning. Denne forskningen gir overbevisende dokumentasjon for


Les mer


Håper mange kan lære av Gloppen kommune.

Flott! Håper mange kommunar kan lære av Gunnvor og Gloppen kommune. Det går ann for alle kommunar å få til dette dersom ein ynskjer det.


Les mer


Klage på NRK Super, FlippKlipp

Dette er i dag sendt til Kringkastingsrådet. Klage på NRK Super, FlippKlipp, «Victor kan ikke si nei en hel dag, Yes Man med Woldelige Ole» publisert på nettsida 09.03.2019, og oppmoding om at Kringkastingsrådet drøfter NRKs profil som allmennkringkasting om å tøye grenser innafor enkelte program. Norges Kvinne og familieforbund (K&F) har i dag sendt


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80