Facebook


Jonas Gahr Støre vil ha skolemat på dagsorden.

SKOLEMAT Bra at han igjen er for dette. Synd at han ikke fikk gjort det da han satt i regjering. La oss håpe at det nå fremmes forslag – ikke bar synsing


Les mer


Mattilsynet: Advarer barn mot å spise riskaker etter egne undersøkelser

Greit å vite selv om dette kanskje er kjent fra før.


Les mer


Om kort tid åpner Nordens Kvinneforbunds konferanse i Mariehamn, Åland. Over 20 deltagere fra vårt forbund. Tema for årets konferanse er «Trygghet i hverdagen» Alle som er medlem i vårt forbund kan delta på slike konferanser. Flott nordisk kvinnenettverk dette her. I tillegg alltid gode foredrag som gir ny kunnskap.


Les mer


Arendalsuka Etter en strålende og slitsom dag i Arendal koser damene seg og slapper av.


Les mer


ARENDALSUKA Forbundets stand er fulltallig bemannet og startskuddet for Arendalsuka går. Oppsøk gjerne standen vår på Sam Eydes plass, stand nr. 61 og snakk med oss om kvinne- og familiepolitikk eller forbrukerspørsmål eller vårt internasjonale engasjement. Føde- og barseltilbudet, barnetrygd eller kontantstøtte for å nevne noe.


Les mer


Og Trondheim kommune er ikke den eneste. En kartlegging vårt forbund gjennomførte høsten 2017 viser at mange sliter. Vi har gjentatte ganger tatt opp problemet i skriftlige henvendelser til statsråd Høie. Så langt er ingenting endret. Vi gir oss ikke.


Les mer


KONTANTSTØTTEN Klar tale fra statsministeren. Vi er stolte i vårt forbund for at vi fikk den innført og at vi nå har fått gjennomslag for bedre muligheter til å kombinere kontantstøtte og barnehage. Dette sikrer alle barnefamilier en valgfrihet en kort periode mens barna er små.


Les mer


Føde- og barselomsorgen Og klarer vi ikke å utdanne nok sykepleiere er faren enda større for at mangelen på jordmødre og helsesøstre øker mer. Det trengs virkelig en skikkelig økning i utdanningskapasiteten. Vi har sagt det før og kommer til å fortsette å gjenta.


Les mer


Nestleder Wenche Rolstad om fødetilbudet.


Les mer


Forbundsleder om beredskapslager matkorn i Nationen


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80