Facebook


Tom Skabelund Johansen, president i CHARITYBIKERS var på repskap. møte til FOKUS og fortalte om mykje av det dei jobber med. Blant anna, mot mobbing. 25. mai 2019 arrangerer dei ilag med FOKUS, STOPP VOLD MOT KVINNER! ORANGE DAY, mc kortesje frå fem byer.


Les mer


Barnetrygden og engangsstønaden økes

Barnetrygd økes med Kr 83 pr måned og engangsstønad til kr 83000,- .


Les mer


Selvmord i psykiatrien – lovbrudd i halvparten av tilfellene

Sånn kan vi ikkje ha det i helsevesenet! Ein kan ikkje berre tenke økonomi, men lære av tidlegare lovbrudd.


Les mer


Ammetåke eller ammeboble?

Når antall depresjoner går opp og amming går ned er det mest sannsynlig et tegn på at kvinner som har født nettopp tar for lite hensyn til den nye situasjonen og at de gjør for mye av det som kreves utenfor «tåka».


Les mer


Barnehager er også vår sak. Mange lag er barnehage eiere.


Les mer


Ønsker familievikarordning

Forbundsleiar har i dag vore med i P1+, NRK Sogn og Fjordane har og laga sak om det, både på nett og i radio


Les mer


Ulikt fødetilbud rundt i Norge

Nasjonal undersøkelse – så flott. Det var det vårt forbund har foreslått. Så er det nok en del å jobbe med i forbindelse med resultatene. Men dette er en god start i det minste.


Les mer


Likestilling viktigere enn babyens behov?

Likestilling – ja. Men ikke på bekostning av mor og barn.


Les mer


Yrkesskole for jenter i Uganda

Et prosjekt forbundet støtter.


Les mer


Ønsker ammehjelp til nybakte mødre

Mange barselkvinner sliter med amming, og ringer fortvilet hjelpetelefon. Nå ønsker Ammehjelpen akutthjelp for nybakte mødre.


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80