Facebook


Et samfunn i endring

Dette er tema for landsmøtet som åpner i morgen. I forbindelse med åpningen skal Marie-prisen deles ut for tredje gang. Prisen overrekkes av eldre- og folkehelseministeren. Vi gleder oss til å hilse delegater og observatører velkommen også.


Les mer


Nestleder Wenche Rolstad om barnetrygden


Les mer


Momskompensasjon

Momskompensasjon til frivillige organisasjoner øker. Det må vi glede oss over.


Les mer


Barnetrygden

Når man foreslår å øke maksimalbetaling i barnehagene uten å justere opp barnetrygden, da er det grunn til bekymring


Les mer


Statsbudsjett 2019 her er det vi forventet

Dette forventer vi kommer i forslaget til neste års statsbudsjett • Økt satsning på utdanning av jordmødre og helsesøstre Vi ser at det fortsatt er stor mangel på helsesøstre. Oppgavene denne gruppen skal løse både på helsestasjon og i skolene er stadig økende. Skal dette bli mer enn


Les mer


Statsbudsjett 2019 Eldre budsjettvinner

ELDRE BUDSJETTVINNER – Vi savner mer generell familiepolitikk Så langt må vi med tilfredshet konstatere at de eldre er blant vinnerne i statsbudsjett og så håper vi at dette blir realiteter. Vi savner noe mer om styrking av familiene generelt. Kunne skjedd ved økning av barnetrygden. Når dette ikke skjer kan vi risikere


Les mer


Nobels fredspris 2018

Fantastisk tildeling. Vi gratulerer Denise Mukwege og Nadia Murad med prisen Det setter kvinner og barn brukt som strategisk virkemiddel i væpnede konflikter skikkelig på agendaen.


Les mer


Populære kurver fra Uganda til salgs

Kurvene tas med hjem for salg. Inntektene går tilbake til prosjektet og er viktige.


Les mer


Forbundet har vært på prosjektbesøk i Uganda

Forbundets prosjektleder Kristin Hansen, leder i internasjonalt utvalg Anne-Marit Hovstad og Merethe Brattetaule har vært på prosjektbesøk i Uganda. I tillegg har de deltatt i seminar for kvinnegrupper vi samarbeider med. Travle dager, men viktig informasjon tas med hjem. Det er utrolig hva travle medlemmer og tillitsvalgte rekker av frivillig arbeid.


Les mer


Krisesenteret i Sibiu, Romania

Romania Forbundsleders besøk og opphold nærmer seg slutten. I dag rundebordskonferanse med formål å danne grunnlaget for forpliktende samarbeid mellom senteret, myndighetene og politiet. Gledelig å se at senteret driftes, nylig fått fornyet lisens for drift. Nytt styre jobber godt og sikrer inntekter. Her er noen av medlemmene i Womens Association of Sibiu.


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80