Et viktig kvinnekrav støttes av K&Fs Landsmøte 2012

Norges Kvinne og Familieforbund sitt landsmøte i Bergen ber Regjeringen om garanti for at de brystkreftopererte kvinner som ønsker det, får nytt bryst innen 1 år etter avsluttet behandling.

Vi forventer at regjeringen ser betydningen av at kvinner får nødvendig oppfølging etter kreftoperasjonen. Penger må følge garantien.

Ventekøene nå er fullstendig uakseptable.