K&Fs landsmøte krever at det nå blir døgnåpne krisetilbud for barn og unge hele uken. Det handler om å ta disse gruppene på alvor.

Ta barn og unge i krise på alvor!

Landsmøtet i Norges Kvinne- og familieforbund er bekymret over de siste dagers oppslag om natt- og helgetilbudet for barn og ungdom på krisemottakene.

Vi krever at alle krisemottak for barn og ungdom får heldøgns bemanning hele uken.

 

For ytterligere kommentarer kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164 og nestleder Sonja Kjørlaug på mobil 97515971