dersom dette bare blir tomme ord på et stykke papir – sa forbundsleder Elisabeth Rusdal under åpningen av Norges Kvinne- og familieforbunds Landsmøte i Bergen

”Vi har en mengde rettigheter og garantier, men det viser seg gjennom stadige medieoppslag at de ikke blir fulgt opp. Nå må det handling til – ikke flere rettigheter som ikke følges opp.”

Med denne kraftsalven åpnet forbundsleder Elisabeth Rusdal, Norges Kvinne- og familieforbund organisasjonens landsmøte i Bergen.

Mediene bringer daglig historier om uverdige forhold i eldreomsorgen. Det er mangel på enkeltrom, det er mat i sykehjemmene som er under enhver kritikk. Eldre melder at de ofte må vente over en time for å få hjelp.

Det er pasienter som ikke får den nødvendige behandling i sykehus, det er datasystemer i helsevesenet som ikke fungerer, fødetilbud som legges ned og som medfører lange og belastende transporter for den fødende.

Oppslagene besvares ofte med at man kan klage, eller at offentlige myndigheter og lokale myndigheter ”krangler” om hvem som har ansvaret eller at det mangler bevilgninger.

”Slik kan vi ikke lenger ha det. Vi forlanger nå at rettighetene og garantiene følges opp. Om nødvendig må det økte bevilgninger til. Vi krever handling – ikke verdiløse rettigheter”, sier forbundsleder Elisabeth Rusdal.

………………………………………….

Norges Kvinne- og familieforbunds landsmøte holdes 19. – 21. oktober i Bergen. Tema for landsmøtet er ”Sammen framover – mer enn meg og mitt”

For ytterligere kommentarer  forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164.