Landsmøtet i Norges Kvinne- og familieforbund er bekymret for kostnadene i forbindelse med gravferd.

Grensen for finansformue er satt så lavt at mange sliter. Vi krever at grensen heves – det er det mulighet til i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for neste år. Spørsmålet er om det er politisk vilje.

Landsmøtet sendte ut følgende pressemelding:

Landsmøte i Norges Kvinne- og familieforbund er kjent med at dersom ektepar/samboere har mer enn kr 41 304 i finansformue når første ektefelle dør, får den etterlatte ikke støtte til begravelsen.    

Vi ber om at beløpsgrensene for finansformuen må heves.

 

For ytterligere kommentarer kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164 og nestleder Sonja Kjørlaug på mobil 97515971