K&Fs landsmøte i Bergen har vedtatt følgende resolusjon:

Norges Kvinne- og familieforbunds Landsmøte krever at regjeringen åpner for signering av Tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon snarest.

Et klageorgan vil øke respekten for barns rettigheter.  Over 20 land har til nå åpnet protokollen for signering.  Da er det på tide at også vårt land signerer denne!