Landsmøtet diskuterte saken, og kom med en uttalelse.

GLUTEN I BRØD – KAN DET VÆRE ÅRSAKEN TIL DEN ENORME UTVIKLINGEN AV GLUTENALLERGI?

Ekstra hvetegluten blir i dag tilsatt i de fleste slag kjøpebrød for å gi økt bakeevne og luftigere brød. Kan det være en sammenheng mellom bruk av ekstra tilskudd av hvetegluten i kjøpebrød, og det at flere og flere utvikler cøliaki (glutenallergi)?  

Mange spiser kjøpebrød i stedet for å bake selv. Varedeklarasjon på brødposer viser innhold av ekstra hvetegluten. Her må noe gjøres!

Landsmøtet i Norges Kvinne- og familieforbud forventer at Mattilsynet og Helse- og omsorgsdepartementet får klarhet i dette snarest. Viser det seg at det er en sammenheng, må det bli forbud mot å bruke ekstra hvetegluten i brød.

 

For ytterligere kommentarer kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164 og nestleder Sonja Kjørlaug på mobil 97515971