Under åpningen av K&Fs landsmøte i Bergen 19.10.12 ble tidligere forbundsleder Anne Marit Hovstad tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv. Medaljen ble overrakt av ordfører i Bergen, Trude Drevland

I begrunnelsen for tildelingen nevnes:

Norges Kvinne- og familieforbund har vært Hovstads fokus i en årrekke. Hun var forbundsleder da tidligere Norges Husmorforbund gjennomgikk en betydelig modernisering og ble til det vi i dag kjenner som Norges Kvinne- og familieforbund.

Fra 2001 og til dags dato er hun prosjektleder for forbundets bistandsprosjekter, og det er ikke småtterier. Prosjektene har funnet sted i Sri Lanka, Romania, Kenya og Uganda. Altså veldig forskjellige styresett og veldig forskjellige kulturer. Dette krever kunnskap: kunnskap om økonomi, om bistand, om kvinners situasjon i de ulike landene, og ikke minst kunnskap om det viktige arbeidet med å sørge for at prosjektene holder seg innenfor de regler og forskrifter som til enhver tid gjelder. 

Hovstad høster store og gode ord for sitt arbeid med dette. Hun har reist rundt i Norge og informert om prosjektene og på denne måten bidratt til at viktig informasjon når ut til folk her hjemme,  og at man får frem en viktig forståelse for hvorfor det er viktig å drive bistand i nettopp disse områdene av verden.

På grunn av hennes engasjement har hun blitt valgt inn i to viktige arenaer til, prosjektkomiteen i ACWW eller Associated Country Woman of the World, og ulike posisjoner i FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål.

Hun har også vært innom kommunestyret i Grimstad og har vært leder av hovedutvalg for kultur i hjembyen sin.

I statuttene for H. M. Kongens fortjenestemedalje i sølv kan tildeling blant annet skje som belønning for særlig fortjenestefullt arbeid gjennom lang tids tjeneste, hvor innsatsen ligger betydelig over det normale og hvor vedkommende også har vist aktiv innsats innenfor sin arbeidsplass. Videre heter det at Kongens sølvmedalje kan deles ut til en samfunnsborger hvis livsinnsats kan stå som eksempel for andre.

Hovstad har oppfylt disse kriteriene.

Hovstad med familie.JPG

Anne Marit Hovstad med familie

Media har alt fanget opp nyheten, se innlegg i RadiOs.no

og her er Agderposten