Norges Kvinne- og familieforbund støtter justisministeren i at partnerdrap-saker må prioriteres.

Etter siste ukes dypt tragiske hendelse i Tromsø håper vi at granskning i partnerdrap-saker blir prioritert, slik justisministeren har lovet.

81 kvinner drept av sine partnere er siste åtte års skremmende tall, som vitner om et stort og udiskutabelt behov for handling.  />Denne handlingen må komme NÅ!

Det er sent, og dessverre for sent for mange. Like fullt må vi feste vår lit til at framtiden kan bedres.     />

Norges Kvinne- og familieforbund forventer  />NÅ synliggjøring av justisministerens handlekraft og vilje til å holde sitt løfte.  />

…………………../>

Ønsker du hele pressemeldingen for evt. videresending til dine kontakter, finner du den her: 28.01.09. partnerdrapsaker/>