Norges Kvinne- og familieforbund krever anstendige forhold for alle fødende!

DREKTIGE DYR HAR BEDRE VERN ENN GRAVIDE KVINNER

Det er forbudt ved norsk lov å frakte storfe de siste fire ukene før forventet kalving.  Gravide kvinner, derimot, må belage seg på reisevirksomhet helt fram til fødselen er i gang./>

I distriktene trues fødestuer av nedleggelser. Sommerstenging under ferieavvikling ser ut til å ha blitt en regel, noe som sender høygravide kvinner ut på reiser i bil, skyssbåt og ferger.

I de store byene medfører kapasitetsproblemer at kvinner blir avvist ved det sykehuset de hører til, eller ønsker å føde ved. Slik oppstår situasjoner som er uverdige for den fødende, og som i verste fall kan sette liv og helse i fare.

Vi ønsker kyr de beste forhold, og ser fram til at de samme rettigheter også tilkommer kvinner.

————————-

Ønsker du original melding for evt. videresending, se her: Fødesituasjonen - drektige dyr

————————

Denne meldingen er allerede fanget opp av flere medier:

Fosnafolket

Østlendingen

Budstikka