I denne landsmøteperioden ønsker forbundet å arbeide med følgende saker:
  • Fødesituasjonen (den kommunale jordmorordningen, anstendige forhold for alle fødende).
  • Rettferdige pensjonsordninger (bl.a. ektefelledeling av pensjonspoeng).
  • Omsorg (omsorgslønn, eldreomsorg, frihet til å velge, økt kontantstøtte og full barnehagedekking).
  • Helse  (familiens helse).
  • Miljø (særlig fokus på mat, miljø, klima).
  • Beredskap (lokalt og nasjonalt).
  • Internasjonalt samarbeid  (K&Fs prosjektarbeid.  Internasjonalt arbeid på lokalplan).

Tiltak:  Arbeide i forhold til politiske myndigheter. Synliggjøring i presse/media gjennom leserinnlegg og pressemeldinger.  Artikler i medlemsbladet.

Visjon: Norges Kvinne- og familieforbund skal være Norges ledende organisasjon innen kvinne- og familiepolitikk, nasjonalt og internasjonalt.

Ønsker du hele dokumentet for utskrift, se Handlingsplan 2008-2010