Innlegg i Bergens Tidende 29.1.09

Norges Kvinne- og familieforbund krever at staten overtar ansvaret for omsorgslønn, oppgraderer og forbedrer den. Vi støtter Bergen kommunes standpunkt om at tjenesten bør samordnes med statlige tjenester via trygdelovgivningen.  Vi vil da få en rettferdig ordning, lik for hele landet.  Omsorgslønn, en økonomisk kompensasjon for “særlig tyngende omsorgsarbeid” for egne familiemedlemmer, ble lovfestet på 1980-tallet som et kommunalt ansvar.  Vi var en pådriver for denne loven.  Men det har vist seg at loven har store svakheter, i hovedsak fordi tilbudet avhenger av kommunens økonomi.  Hvem som får omsorgslønn, hvor mange timer det gis kompensasjon for og til hvilken timelønn, alt varierer fra kommune til kommune.

Eldbjørg Gunnarson, 2. nestleder, Norges Kvinne- og familieforbund