I sin pressemelding 8.1.09 ber Norges Kvinne- og familieforbund norske TV-kanaler om å ta ansvar og respektere ”vannskilleprinsippet” når de sender sterke bilder fra krigsområder.

Det må være mulig å unngå å sende bilder av voldsomme krigshandlinger, blodige barn og amputerte legemsdeler på TV i tiden før klokken 21.00, samtidig som man ivaretar nyhetsdekningen av det som skjer.

Barn skremmes av grusomheter de blir vitne til gjennom TV-skjermen, og selv om det er foreldrenes ansvar å passe på hva barna får se, er det et godt prinsipp å skåne familiene gjennom det vedtatte ”vannskilleprinsippet”, som sier at sendetiden mellom kl. 06.00 og kl. 21.00 skal være trygg .

Meldingen er referert i flere aviser:

Vesterålen Online: http://www.vol.no/magasin/?F=A&N=13019

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Forbundsleder Toril Sonja Gravdal tel. 41323943, 1.nestleder Grete Nordbæk tel.97061098,  
2. nestleder Eldbjørg Gunnarson tel. 97983791