Norges Kvinne- og familieforbund ber nå myndighetene gå produsenter og annonsører til livs og sette en stopper for all reklame for matvarer med høyt sukkerinnhold. Forbundet ønsker et statlig ”sukkerpoliti” som kan drive forebyggende arbeid i skolen. Feilernæring blant skoleelever er et økende samfunnsproblem.

Mange skolebarn har et elendig kosthold og er blitt ”sukkernarkomane”. Et stort antall barn sliter med overvekt, alvorlig fedme og har fått pustebesvær, antydning til diabetes og genetiske endringer. Barna har problemer med konsentrasjon og innlæring og skyr fysiske aktiviteter.

Norges Kvinne- og familieforbund utfordrer lederen i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland, og utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet, til en debatt om skoleelevers matvaner og skolemåltider, om feilernærte skolebarn kan bli problembarn?

Forbundet mener Hjetland ikke må gjøre norske skoleledere til syndebukker og la dem stå helt alene med alt ansvaret, for å hjelpe lærerne med å skape ro og orden i skolen igjen. Norske lærere har god allmennutdannelse og er dyktige i sitt arbeide.

Feilernærte skolebarn
Det kan være viktig å styrke lærerens autoritet og heve lærerens kompetanse, men er kanskje ikke de aller viktigste elementene for å forbedre norsk skole i dag. Norges Kvinne- og familieforbund mener norske skolebarns psykiske og fysiske helse, er viktigere enn noensinne.

Vi vil hevde at daglig inntak av usunn mat, kan gjøre elevene så psykisk og fysisk svake, at de ikke greier å holde seg oppreist gjennom hele skoledagen. De klarer ikke å konsentrere seg om skolearbeidet.

Høyt sukkerinntak og et kosthold dominert av matvaner med høy glykemisk indeks, vet vi kan virke passiviserende. Det kan føre til tretthet, angst, mareritt og hyperaktivitet. Årsaken kan være mangel på viktige næringsstoffer i kroppen.

Avhengig av sukker
Vi er blitt så ”søte” at vi må ha spesialundervisning og psykologhjelp. Ny forskning viser at sukker i noen tilfeller kan være like avhengighetskapende som heroin og kokain. Forskning viser også at sunn vanlig mat spiller en grunnleggende rolle for helsen, ikke bare fysisk, men også mentalt. Norges Kvinne- og familieforbund mener det er en sammenheng mellom ernæring og læring. 

I Sverige får elevene servert varm mat i skolen. Svenskene har innlemmet skolelunsjen i den svenske skoleloven og maten skal være næringsrik. Det er bemerkelsesverdig at svenske og finske elever gjorde det bedre i naturfag, matematikk og problemløsing, enn de norske elevene i PISA-undersøkelsen?

26370 tonn sjokolade
Nordmenn inntok i fjor en femteplass i Europa når det gjelder sjokoladeinntak. Vi spiser mer sjokolade enn noensinne. Tall fra ACNielsen viste i fjor at det årlige forbruket av bare spisesjokolade her i landet, var på 26370 tonn. Vi spiste i fjor 11 prosent mer sjokolade sammenlignet med tidligere år.

Salg av saft og brus med høyt sukkerinnhold bare øker og er alarmerende høyt. Det samme er salg av brød og hamburgerbrød med sukkerinnhold. Den nye fabrikkfløyen til Tine Meieriers i Brumunddal som ble bygget for å etterkomme den store etterspørselen av Litago-produkter, går så det suser.

Sjokolademelken, jordbærmelken og Litagomelken med banansmak, har et høyt sukkerinnhold og er kjempepopulær blant barn, ungdom og studenter. Produktene kjøres ut til skoler, barnehager, videregående skoler, høyskoler og universiteter.

Sukker i matvarer
Salg av frosne pizzabunner med sukkerinnhold er stort. Det samme er yoghurt med sukker, salg av sukret frokostblandinger, posesupper, salg av leverpostei med sukker, hermetiske matvarer, makrell i tomat med sukker, sukker i pålegg, syltetøy og oster. Ja, det er sukker i snart all mat vi kjøper. Vi må bli flinkere til å lese ingrediensene, unngå å kjøpe mat med sukker. Det blir vanskelig!

Norges Kvinne- og familieforbund er klar over at det finnes andre årsaker enn feilernæring og til at barn og ungdommer er urolige og ikke hevder seg på skolen, men mat og helseprosjekt i skolen, reklame for usunn mat og sukkerinnholdet i norske matvarer, må også være tema i skoledebatten som pågår for tiden.

Dårlig inneklima
Dårlig inneklima i skolen er også en medvirkende årsak til dårlige skoleresultater. Under Forskningsdagene 2003 ble grunnskoleelever over hele landet invitert til å delta i ”ordentlig” forskning.

Elevene undersøkte luftkvaliteten i klasserommene sine og Norsk institutt for luftforskning (NILU), målte karbondioksidkonsentrasjoner over anbefalt grenseverdi. Resultatet var nedslående, enkelte opptil fem ganger så høy, skriver Forskning.

Britene går foran
Norges Kvinne- og familieforbund oppfordrer Bondevik-regjeringen til å gjøre det samme som den britiske regjeringen, sette en stopper for TV-reklame for usunn mat i beste barne-TV-tid. Reklame- stoppen omfatter mat og drikke med høyt innhold av sukker, salt og fett.

Norges Kvinne- og familieforbund håper matminister Lars Sponheim (V) går inn for et lignende forslag i Norge?

Dette er en pressemelding fra Norges Kvinne- og familieforbund.

For videre informasjon kan følgende kontaktes: Forbundsleder Bjarnhild Hodneland, telefon 55 19 30 12, mobil 92 89 31 55. 1. nestleder Ann-Louis Nordstrand, telefon 33 32 39 34, mobil 46 42 07 58. Sentralstyremedlem og kretsleder Toril Gravdal, telefon 67 15 34 10, mobil 41 32 39 43.