I dag er det Verdens aidsdag. Over 40 millioner mennesker lever med HIV og AIDS og 14 millioner barn har mistet en eller begge foreldre av sykdommen. 4,9 millioner ble smittet med hiv i 2003, skriver Sosial- og helsedirektoratet på sine nettsider.

Flere og flere kvinner i alderen 15-24 år blir rammet av HIV og AIDS. Denne gruppen utgjør i øyeblikket hele 64 prosent av de som har denne sykdommen i utviklingsland, melder Utdanningsforbundet.no.

Ifølge forbundet legger Education  International (EI) stor vekt på utdanning som forebyggende tiltak. EI mener det er viktig å sikre jenter og kvinner i utviklingsland, lik tilgang til utdanning og kunnskap for å hindre spredning av HIV-infeksjon.

I Norge har vi sett en kraftig økning i antallet HIV-positive. I 2003 testet 238 mennesker positivt, og man frykter en økning i år.

Markeres over hele landet
Det er først og fremst menn som har sex med menn og menn og kvinner som er smittet før ankomst til Norge, som utgjør hovedandelen av de smittede.

Verdens aidsdag markeres over hele landet og i verden forøvrig, med fokus på hiv og AIDS-epidemien som rammer verden i stadig større grad.

Det er kulturarrangementer, solidaritetsgudstjenester, fagkonferanser, fotoutstillinger, konserter, fakkeltog og seminarer i alle de norske storbyene. les mer her

Antall kvinner og jenter som lever med HIV har økt i hver region i verden de siste 2 årene, med størst økning i Øst-Asia, Øst-Europa og Sentral Asia.

17 millioner kvinner smittet
Hele 17 millioner kvinner og jenter er i dag smittet av HIV. Dette utgjør til sammen nesten halvparten av alle HIV-positive i verden.

I Afrika sør for Sahara er 2 av 3 HIV-smittede under 24 år kvinner. De aller fleste kvinner som blir smittet i verden i dag, blir smittet heteroseksuelt av sin ektemann eller kjæreste.

HIV-situasjonen for kvinner i Norge er vesentlig forskjellig fra det internasjonale bildet. Vi ser imidlertid at den globale utviklingen speiler seg i innvandrerbefolkningen.

Kvinneandelen blant de HIV-positive som var smittet før ankomst til Norge, er økende. I fjor var det 70 kvinner som var smittet med HIV før ankomst til Norge. Hittil i år er det meldt om 64, skriver Sosial-og helsedirektoratet. 

Kilde: Utdanningsforbundet

Kilde: Sosial- og helsedirektoratet