Mattilsynet la i dag ned et midlertidig omsetningsforbud av rucola-salat av typen Alfano Tommaso fra Italia. Salaten selges av COOP.

Prøver som er tatt viser at rucola-salaten kan ha salmonella-bakterier og COOP Norge trekker nå tilbake salaten fra alle sine butikker.

Det var i dag Mattilsynet ble varslet av COOP Norge om at prøver foretatt av den danske importøren av rucola-salat til COOP Norden, viser salmonella i noen partier.

Tre rucola-produkter
Hittil er minst 18 personer fra hele landet smittet av bakterien Salmonella Thompson. Folkehelseinstituttet og Mattilsynet mistenker at smittekilden er knyttet til rucola-salat.

Mattilsynet har derfor lagt ned et midlertidig omsetningsforbud for tre rucola-produkter, skriver matportalen.no. 

– Folk bør unngå å spise rucola-salat fra Italia inntil videre, og vi vil vurdere situasjonen fortløpende, sier seniorrådgiver Bjørn Gondrosen i Mattilsynet, seksjon for smittestoffer og biotoksiner, til matportalen.no. 

Forskriften
Fra før av er to andre rucola-salater trukket tilbake fra butikkene. For ytterligere informasjon, se lenke til Norsk Folkehelseinstitutt. Forskriften lyder slik:

Forskrift om omsetningsforbud for rucola-salat av typen Alfano Thomaso Fastsatt av Mattilsynet – Hovedkontoret 1. desember 2004 med hjemmel i lov 19. desember nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 første ledd jf. § 16, første ledd.

§ 1 Det er forbudt å framby rucola-salat av typen Alfano Thomaso fra Italia. § 2 Ved forsettelig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift, kommer bestemmelser om straff i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 28 til anvendelse.

Les mer