Norske kvinner og menn er vaskeekte friluftsfolk. Nordmenn er naturlig naturglad og reiser ikke langt utover landegrensene, før de stolt forteller om vikingeblod, Amundsen og Nansen.

Det viser en undersøkelse som TNS Gallup har foretatt. I Natur- og miljøbarometeret sier 85 prosent av de spurte, at de er interessert i friluftsliv og aktiviteter ute i naturen.

Fattige fire prosent sier de er ”svært lite interessert” i friluftsliv og aktiviteter i naturen og  nesten sju av ti har et ønske om å være mer ute enn i dag, skriver Statskog Online på sine nettsider.

Mangel på tid
Det er mangel på tid som er hovedårsaken til at nordmenn ikke har et så aktivt utendørsliv som ønsket. Mangel på turområder oppgis som årsak av bare tre prosent.

Svarene overrasker ikke informasjonssjef Bjørn Tore Hals i Statskog SF. Statsbedriften er hovedsponsor for Friluftslivets år 2005.

– Nei, det gjør det ikke. Norge har mye natur, og den er lett tilgjengelig; åpen og gratis døgnet rundt som den er. Da er det kanskje mer overraskende at nesten 70 prosent av de spurte, føler de har for lite tid til å være mer ute, sier Hals.

– Må ikke krysse Nordpolen
Han har sans for ærligheten til de åtte prosentene som oppgir ”latskap” som årsak til at de ikke er mer ute.

– Men det handler kanskje like mye om ikke å legge lista for høyt. Det er ikke nødvendig å krysse Nordpolen. Den gode friluftsopplevelsen er individuell, og kan like gjerne finnes noen skritt utenfor asfaltkanten, uttaler informasjonssjefen til Statsskog Online nettutgave.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet