(Kvinner & familie): Professor Julia Kristeva ved Institutt for tekst- og dokumentvitenskap i Paris, blir i dag tildelt Holbergprisen i Håkonshallen i Bergen. H.K.H. Kronprins Haakon vil forestå den høytidelige tildelingen av prisen. Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet vil dele ut skoleprisen til Oslo Katedralskole.

Holbergs internasjonale minnepris for fremragende vitenskaplig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi, har en verdig på 4,5 millioner kroner.

– Formålet med Ludvig Holbergs minnepris er å heve disse fagenes status i samfunnet samt stimulere barns og unges interesse for disse fagområdene, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet til Utdannings- og forskningsdepartementets nettsider.

Professor Kristeva (63) kommer opprinnelig fra Bulgaria og er i dag direktør for Institutt for tekst- og dokumentvitenskap ved Paris’ 7. universitet (Jussieu).

Språkforsker
Hun er dessuten praktiserende psykoanalytiker. I utgangspunktet er hun språkforsker, med litterære tekster som undersøkelsesfelt. Kristevas senere arbeider har særlig dreid seg om kvinnelige forfattere og intellektuelle.

Regjeringen tok i 2003 initiativ til opprettelsen av Ludvig Holbergs minnefond med en fondskapital på 200 millioner kroner.

Minnefondet er oppkalt etter den norsk-danske akademiker og dramatiker Ludvig Holberg som også ble professor i metafysikk og logikk, latinsk retorikk og historie ved Universitetet i København.

Yngre forskere
Universitetet i Bergen forvalter den årlige avkastningen fra Holbergs minnefond og står ansvarlig for tildeling til prisvinner og den øvrige disponering av midlene.

Styret for Ludvig Holbergs minnefond har også tildelt Nils Klim-prisen 2004 for yngre nordiske forskere til Associate Professor Claes de Vreese fra Danmark. Prisen har en verdi på 250 000 kroner.

Claes de Vreese får prisen for forskningsinnsats i skjæringspunktet mellom statsvitenskap, kommunikasjonsforskning og medievitenskap. Det er statsråd kristin Clemet som deler ut Nils Klim-prisen samt Holbergprisene, melder Utdanning- og forskningsdepartementet på sine nettsider.

Oslo katedralskole fikk prisen
Oslo katedralskole vant Holbergprisen i skolene. Statsråd Kristin Clemet overrakte førstepremien ved en seremoni på Ludvig Holbergs gamle skole, Katedralskolen i Bergen, i dag.

– Elevene har vist både forståelse, engasjement og entusiasme i sine oppgaver. Slike elevkonkurranser er et viktig bidrag for å stimulere forskningsformidling i skolene og jeg håper flere skoler vil være med i konkurransen neste år, sa Clemet til elevene ved den høytidelige anledningen.

Elever fra seks videregående skoler har i høst forsket på aktuelle problemstillinger med utgangspunkt i temaet ”Lik rett for alle?” Åtte elever har vært med i finalerunden.

Les mer om Holbergprisene

Kilde: Utdanning- og forskningsdepartementet