jan 2004


– Det er helt strålende at
Norge kan få en dronning

(Nett Kvinner & familie) -Vi gleder oss stort over at vår kommende tronarving ble en jente. Norges Kvinne- og familieforbund sender sine hjerteligste gratulasjoner til kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon Magnus, Marius Borg Høiby, kong Harald og dronning Sonja, og den øvrige kongefamilien, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland.
Les mer


“Kvinne 32” var en stor
tabbe og krigserklæring

Den nye radiokanalen Kanal 24 som hadde premiere for noen uker siden, har endelig forstått at markedsføringen mot den 32 år gamle kvinnen i oss alle, var en stor tabbe. Kvinneprofilen var en krigserklæring mot unge og eldre radiolyttere. Før helgen ga Kanal 24 opp "kvinne 32". Lytterundersøkelser viser at Kanal 24 har 800.000 færre lyttere enn konkurrenten P4. Det er kvinnene som svikter kanalen.
Les mer


Oppretter nytt nettsted for
barnevern og familievern

Fra 1. januar i år overtok staten ansvaret for familievernkontorene og de barnevernstjenestene som hittil har vært drevet av fylkeskommunene.
Les mer


Oppretter nytt nettsted for
barnevern og familievern

Fra 1. januar i år overtok staten ansvaret for familievernkontorene og de barnevernstjenestene som hittil har vært drevet av fylkeskommunene.
Les mer


Økonomisk likeverdig behandling
av private og offentlige barnehager

Barne- og familiedepartementet sender nå ut på høring et utkast til forskrift om økonomisk likeverdig behandling av barnehager. Forskriften skal gjøres gjeldende for 2004, og er et ledd i innfasingen av full likeverdig behandling. Det foreslås at alle godkjente barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd.
Les mer


Økonomisk likeverdig behandling
av private og offentlige barnehager

Barne- og familiedepartementet sender nå ut på høring et utkast til forskrift om økonomisk likeverdig behandling av barnehager. Forskriften skal gjøres gjeldende for 2004, og er et ledd i innfasingen av full likeverdig behandling. Det foreslås at alle godkjente barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd.
Les mer


Foreldre til ettåringer
ønsker barnehageplass

(Nett Kvinner & familie):70 prosent av foreldrene vil ha ettåringen sin i barnehage. Bare 28 prosent kan få plass i dag. Foreldre til barn i kontantstøttealder ønsker plass i barnehage. Ett- og toåringene er sterkt undervurdert av det offentlige, mener Anne Lise Ellingsæter og Lars Gulbrandsen.
Les mer


Foreldre til ettåringer
ønsker barnehageplass

(Nett Kvinner & familie):70 prosent av foreldrene vil ha ettåringen sin i barnehage. Bare 28 prosent kan få plass i dag. Foreldre til barn i kontantstøttealder ønsker plass i barnehage. Ett- og toåringene er sterkt undervurdert av det offentlige, mener Anne Lise Ellingsæter og Lars Gulbrandsen.
Les mer


-Hjemmearbeidende småbarnsforeldre på
1970- og 80-tallet kan få pensjonspoeng

-Hjemmearbeidende småbarnsforeldre på 1970-og 80-tallet kan likevel få pensjonspoeng. Dette er en sak vi har kjempet for i alle år. Det er på tide at kvinners arbeid i hjemmet blir verdsatt, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F).
Les mer


-Hjemmearbeidende småbarnsforeldre på
1970- og 80-tallet kan få pensjonspoeng

-Hjemmearbeidende småbarnsforeldre på 1970-og 80-tallet kan likevel få pensjonspoeng. Dette er en sak vi har kjempet for i alle år. Det er på tide at kvinners arbeid i hjemmet blir verdsatt, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F).
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80