-Skolebarn bør ikke få flere undervisningstimer per dag. Å øke time-tallet med hele 23 timer i uka, er vi imot. Det er innholdet i undervisningstimene som er viktig. Det sier 1. nestleder Anne Enger i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) til Nett Kvinner & familie.

Partileder Jens Stoltenberg i Arbeiderpartiet vil allerede fra neste høst øke time-tallet med tre timer per dag. Dette er ett av punktene i partiets alternative statsbudsjett, som legges fram til uken.

-Det haster å gi barna mer undervisning. Da kan de få mer undervisning i de grunnleggende fagene norsk, engelsk og matematikk. Vi kan sørge for mer leksehjelp på skolene, og vi kan etter hvert også sørge for at det er mer fysisk aktivitet med gym hver dag, sier AP-leder Jens Stoltenberg til NTB.

-Stoltenberg påpeker at en slik satsing er blitt lovet av mange partier over lang tid, men vi mener at en økning på ca. 23 timer undervisningstimer i uka er for mye for de yngste skolebarna våre i fra første til fjerdeklasse. 

Valgfrihet
Vi tror ikke dette vil føre til kvalitetsheving i skolen. Vi er imot en utvidet skoletid uten valgfrihet for foreldrene, sier 1. nestleder Anne Enger i Norges Kvinne- og familieforbund. 

-Det har det vært snakket om i mange år. Det ble lovet i valgkampen fra mange partier. Da mener vi at man må komme i gang med det allerede neste år, fordi det bare er to år igjen av denne stortingsperioden, sier Stoltenberg til NRK.

For mange timer
400 millioner er prislappen for flere skoletimer for de yngste skoleelevene fra neste år. Arbeiderpartiet vil ha minst 28 uketimer fra høsten 2005. I sitt alternative statsbudsjett har partiet dessuten lagt inn vel 3 milliarder kroner til skole og omsorg i kommune-Norge, skriver NRK.no på sine nettsider i dag.

-Stoltenberg bekrefter at skole-saken blir viktig, men vi er ikke imot et bedre pedagogisk skoletilbud som kan føre til en kvalitetsheving, men K&F er imot utvidet skoletid for de yngste. De helt avgjørende kravene må være innholdet i skolehverdagen. 23 ekstra skoletimer per uke, er altfor mye, mener 1. nestleder Anne Enger.

Kilde: NRK.no