Helseminister Dagfinn Høybråten gikk torsdag imot Helse Øst sitt vedtak om å legge ned fødeavdelingen på Gjøvik. Saken har skapt et stort engasjement i Mjøsområdet. Oppland krets i Norges Kvinne- og familieforbund oppfordret ansvarlige politikere om å være sitt ansvar bevisst og om å ta de fødende på alvor.

Av Wenche Solberg-Hansen

-Oppland krets gikk imot nedleggelsen av fødeavdelingen på Gjøvik. Vi henstilte på det sterkeste om at sentrale politikerne måtte komme på banen i denne saken, slik at vi kunne bevare tilbudene til de fødende i Oppland, sier kretsleder Laila Skovheim Haraldsen i Norges Kvinne- og familieforbund

-Det å legge ned, nedgradere fødestuer, mente vi var et skritt i feil retning. Vi ønsket ikke flere fødsler i ambulanser. Nedleggelsen av fødeavdelingen ville true tryggheten og sikkerheten for de fødende. Vi ønsker også at fødestuen i Valdres og Lillehammer skal opprettholdes i sin nåværende form, sier Skovheim Haraldsen.

Hensyn til nærhet
-Helseministeren brukte ord som kvalitet, nærhet og en meget velfungerende fødeavdeling med et stort antall fødsler, som argumenter når han skulle forklare hvorfor han gikk imot innstillingen til Helse Øst.

Dette var ikke overstyring fra helseministerens side, og vi tar vedtaket til etterretning, uttalte styreleder i Helse Øst, Siri Hatlen, til Oppland Arbeiderblad

Dermed avgjorde helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) at fødeavdelingen på Gjøvik skal bestå. Helse Øst vedtok i forrige måned å legge ned fødeavdelingen på Gjøvik, men helseministeren overprøvde dermed helseforetakene. Det er ikke alle som liker.

Konsekvenser
Professor i statsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer, Rolf Rønning, uttalte torsdag til NRK Oppland at en slik inngripelse kunne få store konsekvenser for den nye helsereformen. Men dette avviser Høybråten.

-Helseforetakets bestemmelser legger opp til at det skal være en vurdering hos meg i større og prinsipielle saker i foretaksmøter. Det er en del av systemet og beviser at foretaket fungerer. Jeg er helt uenig i at dette vil undergrave reformen, sier helseminister Dagfinn Høybråten til NRK.