I løpet av de fire siste årene har antall barn med kontantstøtte sunket med 12.168.

-Vi er ikke overrasket over at mange småbarnsforeldre velger bort kontantstøtte til fordel ehageplass, sier 1. nestleder Anne Enger i Norges Kvinne- og familieforbund.

Av Wenche Solberg-Hansen

Det er kontantstøttestatistikken fra Rikstrygdeverket som er utgangspunktet til Barne- og familiedepartementets (BFD) egne beregninger, som viser at antall kontantstøttebarn har gått ned med 6.500 de fire siste årene.

Forskere forventet nedgang i kontantstøttestatistikken og en barnehageboom når den nye maksprisen på 1.500 innføres i 2005.

Siden 1999 har antall barn med kontantstøtte sunket med 12.168. Av disse har ca. 6.500 barn begynt i barnehage i stedet, mens resten av nedgangen skyldes mindre kull i denne aldersgruppen, melder Dagsavisen.

Økende utvikling
-Denne utviklingen var forventet på grunn av mindre årskull og at flere og flere småbarnsforeldre velger barnehageplass fremfor kontantstøtte. Dette til tross for økning i kontantstøttebidragene, sier 1. nestleder Anne Enger i Norges Kvinne- og familieforbund. 

Anne Enger tror trenden bare vil fortsette når den nye maksprisen i barnehagene synker til rundt 1.500 kroner i måneden i 2005. Ifølge Dagsavisen utgjør antall overganger fra kontantstøtte til barnehager nesten 8 prosent.

Attraktiv makspris
-Vi må ikke glemme at etter barnehagetildelingen i september i år er det fortsatt ca. 76.000 småbarnsforeldre som mottar kontantstøtte. Men undersøkelsen som Telemarksforskning i Bø foretok viser at den nye maksprisen i barnehagene vil være svært attraktiv for småbarnsforeldre. Dette kommer ikke som noen stor overraskelse, påpeker Anne Enger.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 48 prosent av kontantstøttemottakerne vil velge barnehage, hvis de kan velge fritt og uavhenig av pris.

Flere barnehager
-Norges Kvinne- og familieforbund har de siste årene pekt på behovet for flere barnehageplasser. Det er et stort udekket behov for plasser til ettåringer og to-åringer. Vi må bygge ut barnehager i en raskere tempo, mener 1. nestleder Anne Enger.