Hver tredje voksne mellom 16-79 år som ikke er gift, lever i samboerskap. Størst andel samboere er det blant dem som aldri har vært gift, 38 prosent. Blant enker og enkemenn hvor åtte av ti er over 60 år, er bare 6 prosent samboere. I gruppen skilte og separerte er det 30 prosent samboere, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Av Wenche Solberg-Hansen

Ifølge SSB fremstår alle “ikke-gifte” som single. Det er ut i fra den formelle sivilstand, men den faktiske samlivsstatusen viser noe helt annet.

I 30-års alderen er 54 prosent samboere. Det er personer som ifølge den formelle sivilstanden ikke lever i samliv. I 40-års alderen er andelen samboere høy i denne gruppen, hele 41 prosent.

Middelaldrende
Blant middelaldrende og eldre er det langt færre av de ugifte og førgifte som er samboere. I 2002 oppga 17 prosent av alle i gruppa 16-79 år seg selv som samboere.

Til sammenlikning var det 50 prosent gifte. Fortsatt er det bare blant dem under 30 år, at det er vanligere å være samboer enn gift, melder Statistisk sentralbyrå.

Samme kjønn
I Folke- og boligtelllingen i 2001 ble det registrert 2 2 95 samboere av samme kjønn. Det var 1 136 par bestående av to menn og 1 159 kvinnepar.

Til sammenlikning var det 933 parforhold av samme kjønn som hadde inngått registrert partnerskap. Det var eksempelvis 204 000 samboerpar av motsatt kjønn i 2001, mens intervjuundersøkelsene fra samme år anslo antallet samboerpar til om lag 250 000.

Trenger ikke bo sammen
Opplysningene om tall for samboere av motsatt kjønn bygger på omnibusundersøkelsene i 2002. Totalt ble 2 907 kvinner og 2 953 menn i fra 16 til 79-års alderen ble intervjuet. Svarprosenten var 70 prosent.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er det ingen forutsetning om at begge parter i et samboerpar skal være registrert bosatt på samme adresse. Det avhenger av hva intervjupersonen oppgir på spørsmålet om en lever i samliv.

Kilde: Statistisk sentralbyrå