Barne- og familiedepartementet har tilsatt tidligere ordfører i Oslo kommune, Ann-Marit Sæbønes, som direktør for Statens barnevern og familievern (SBF). Staten overtar fylkeskommunenes ansvar innen barnevernet og familievernet 1. januar 2004. Departementet mottok 2.800 søknader til de nye stillingene i Statens barnevern og familievern.

Ann-Marit Sæbønes (58) er utdannet fysioterapeut og deretter cand.sosiol. ved Universitetet i Oslo. Hun kommer fra stillingene som nestleder i Finanskomiteen og gruppeleder for Ap i Oslo bystyre.

Hun var ordfører i Oslo i perioden 1992 – 95. Sæbønes har bla. vært helse- og sosialombud i Oslo kommune, daglig leder av Funksjonshemmedes Felleorganisasjon, leder av Statens råd for funksjonshemmede, leder av Forretningsutvalget i Oslo kommune og leder av Oslo fylkesstyre i Kommunenes Sentralforbund.

Sæbønes har ellers hatt en rekke tillitsverv i Norge og internasjonalt, ulike internasjonale oppdrag, og mange politiske verv og posisjoner.

Hun var bla. vararepresentant på Stortinget i perioden 1985 – 89. SBF blir organisert med en sentral enhet i Oslo og fem regioner med hovedsete i Alta, Trondheim, Bergen, Tønsberg og Oslo. Det er tidligere tilsatt en regiondirektør i hver av regionene.

2.800 søknader
Barne- og familiedepartementet har mottatt ca. 2.800 søknader fra i alt ca. 1.500 søkere til de nye stillingene til Statens barnevern og familievern. Stillingene har vært utlyst internt og eksternt.

Departementet har fastsatt forskrifter om kvalitetskrav i barenverninstitusjoner og godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal brukes av barnevernet. I løpet av høsten blir det avholdt møter med kommunene rundt om i landet i regi av fylkesmannsembetene.

Det vil bli gitt informasjon om den statlige overtakelsen av barnevern og familievern. Barne- og familiedepartementet sender i disse dager ut brev til barneverntjenesten i alle kommunene med informasjon om reformen. Det melder departementet.

Strengere krav
Forskriftene innebærer nye og strengere krav til drift av barneverninstitusjoner og trer i kraft 1. januar 2004.

Formålet med kvalitetskravene er å sikre at offentlige og private barneverninstitusjoner holder tilfredsstillende standard – faglig og materielt. Det vil gi økt sikkerhet for at institusjonene har nødvendige forutsetninger for den oppgaven de skal utføre, slik at barn og unge som plasseres i institusjon får forsvarlig omsorg og behandling.

Forskriften om godkjenning av private og kommunale institusjoner skal sikre bedre kontroll, særlig med private tiltak. Dette gjelder både forut for godkjenning og i løpende kontroll med driften av godkjente institusjoner.

Forkrift om krav til kvalitet
i barneverninstitusjoner

Oversikt over sentral enhet/regioner og tilsatte regiondirektører i Statens barnevern og familievern (SBF):

SBF sentralt Oslo, direktør Ann-Marit Sæbønes

Region Nord-Norge, Alta, regiondirektør Ulf Størmer

Region Midt-Norge, Trondheim, regiondirektør Aud Bjørkås

Region Vest, Bergen, regiondirektør Geir Kjeld Andersland

Region Sør,Tønsberg, Regiondirektør Pål Frydenberg

Region Øst, Oslo, regiondirektør Pernille Smith

Kilde:Barne- og Familiedepartementet