Norges Kvinne- og familieforbund ønsker et totalforbud mot bruk av amalgam i tennene til småbarn, ungdom og gravide. Forskning har vist at amalgam som inneholder det giftige stoffet kvikksølv, angriper sentralnervesystemet og skader immunforsvaret.

Tekst: Wenche
Solberg-Hansen


-Vi må jobbe for å få et totalforbud mot bruk av amalgam i tennene til
småbarn, ungdom og gravide. Det sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges
Kvinne- og Familieforbund.

Hodneland er ikke fornøyd med de nye retningslinjene fra Sosial- og helsedirektoratet for bruk av tannfyllingsmaterialer i tennene våre. Det gjelder spesielt bruken av amalgam. Norges Kvinne- og familieforbunds leder ønsker et forbud fordi slike fyllinger inneholder tungmetallet kvikksølv.

-Når Sosial- og helsedirektoratet i de nye retningslinjene påpeker at fyllingsterapi hos gravide bør unngås, må det være fordi direktoratet er usikre på om amalgamfyllinger kan forårsake skader under fosterutviklingen. Når vi vet at amalgam er giftigere enn bly, bør vi få et forbud mot bruk av amalgam. Amalgam hos gravide bør forbys. Småbarn og ungdommer må i hvert fall ikke få amalgam i tennene. Det er fra flere hold blitt understreket at barns nervesystem er spesielt følsomt for kvikksølv, sier Bjarnhild Hodneland til Kvinner & familie.

Få ned bruken

De nye retningslinjene vil være gjeldende fra 1. juli i år. Det var 17. mars i år at Sosial- og helsedirektoratet la fram de nye retningslinjene for bruk av restaureringsmateriale i tennene. Dette gjelder amalgam, men også plastfyllinger, gull og porselen. Målet er å få ned bruken av amalgam på grunn av fare for kvikksølvforgiftning. Selv om amalgam brukes i stadig mindre grad, er det fortsatt mange tannleger som mener at amalgamfyllinger er det beste restaureringsmaterialet.

Samtykke

Dersom en tannlege fortsatt vil bruke amalgam i tennene, må tannlegen diskutere dette med pasienten, ha pasientens samtykke. En begrunnelse for hvorfor amalgam brukes, skal også journalføres. De nye retningslinjene er at dersom en tannlege fortsatt vil bruke amalgam i tennene, må tannlegen diskutere dette med pasienten, ha pasientens samtykke.

En begrunnelse for hvorfor amalgam brukes, skal også journalføres. De nye retningslinjene er at forebyggendebehandling skal vektlegges og når fyllingsterapi er nødvendig, skal det velges vevsbesparende prepareringsteknikker. Det er de nye hovedreglene. Det betyr at amalgam nærmest er utelukket. Årsaken er at for å legge en amalgamfylling, så må friskt tannvev først fjernes før fyllingen kan legges, går det frem av en redegjørelse fra direktoratet.

Langtidsvirkninger

-De nye retningslinjene representerer stort sett det som er praksis i den norske tannhelsetjenesten i dag. Vi ønsker særlig å vektlegge de positive langtidsvirkningene vi kan få ved å prioritere vevsbesparende tannfyllingsteknikker. Det er viktig at så mye som mulig av friskt tannvev kan bli spart, sier divisjonsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet Bjørn Guldvogi. Ifølge Guldvog skal amalgam vanligvis ikke være førstevalg ved fyllingsterapi.

Føre-var-holdning

–Amalgam inneholder 50 prosent av det helseskadelige stoffet kvikksølv. Det finnes foreløpig ikke forskning som kan påvise en årsakssammenheng mellom amalgamfyllinger og generelle helseskader. Samtidig har enkeltpersoner meldt fra at de positivt har blitt friskere etter å ha skiftet ut sine gamle amalgamfyllinger. Dette gjør at vi nå ønsker å begrense bruken av amalgam ved å innta en føre-var-holdning. Det er likevel ingen grunn til at personer som ikke har problemer med sine amalgamfyllinger trenger å skifte ut sine fyllinger, sier Guldvog.

Bedre informasjon

-Tannlegene må bli flinkere til å informere om symtomer
påkvikksølvforgiftning. De må vektlegge forebyggende behandling. Informasjon om
kosthold og tannhelse er viktig og det må drives mer forskning på andre stoffer
som også brukes i tennene. Voksne personer kan selv ta ansvar for sine valg av
tannfyllinger, men det kan ikke småbarn og ungdommer, påpeker forbundsleder
Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund.