Forbundet har vært til stede på en “Beijing +20 NGO Forum” for-konferanse for Europa regionen i Genève. Konferansen samlet seg om 10 punkter som utdypes i et sluttdokument.

Punktene er:

1. Kvinners rettigheter er menneskerettigheter. De skal delta og være ressurspersoner.
2. Vold mot kvinner også i konflikt. Vi må danne en fredsskapende kultur.
3. Fattigdom, økonomi og sosial utvikling – penger har betydning. 
4. Tilstedeværelse og deltagelse – et maktskifte trengs. Kvinner må med.
5. Miljø og klima – mennesker og jordkloden. 
6. Immigranter og kvinner på flukt.  Vi må stå sammen i solidaritet. 
7. Kvinner og helse like muligheter for god helse for alle. 
8. Jenter i alle aldre med i å skape en felles fremtid. 
9. Utdanning, forskning, teknologi og innovasjon – tilgjengelig for alle. 
10. Media og kommunikasjon – vi må bryte stereotypene.

NGO Forum Geneva